การประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562
>> 23 กรกฎาคม 2562 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ <<

หลักการและเหตุผล

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว Disruptive Innovation ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

อ่านต่อ

กำหนดการ

ลงทะเบียน วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2562
ส่งไฟล์บทคัดย่อ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
แจ้งผลการตอบรับบทคัดย่อ 1 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

ลงทะเบียน

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายรูปแบบ

อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ

คลิปการบรรยายพิเศษ


กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ
โดย คณบดีคณะวนศาสตร์

เหลียวหลังแลหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
โดย คุณมหาศาล ธีรวรุตน์

บทบาทภาครัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้
โดย คุณยรรยง กางการ

แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายป่าไม้แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้
โดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร

ผลิตภัณฑ์ไม้ Chalet Wood
คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ

Solutions for forest management and wood supply chain optimization
โดย Simosol Oy

Mechanized harvesting and transportation – how to improve it with Kesla products
โดย Kesla Oyj

Vision and trend in forest technology research
โดย ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

Next biomaterial and bioenergy concept
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

การป้องกันและรักษาเนื้อไม้ในอนาคต
โดย ดร.กิติพงศ์ ตั้งกิจ

Wood products taxonomy: standard and testing
โดย ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ

ภาพบรรยากาศในงาน