การประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562
>> 23 กรกฎาคม 2562 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ <<

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562 มีดังนี้
  1. ลงทะเบียนทางเมนู "ลงทะเบียน" โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและเลือกประเภทการลงทะเบียน
  2. หากเข้าร่วมแบบนำเสนอผลงาน ให้ดำเนินการส่งไฟล์บทคัดย่อทางเมนู "ส่งบทคัดย่อ" ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน ตอนนี้